شرکت الکترو فارمد آذین گستر

فیلم


کارکرد دستگاه های تولید شده شرکت الکترو فارمد

------------------------------------------------------------------
تست انحلال قرص
تست زمان باز شدن (فروپاشی) قرص
تست فرسایش قرص
تست سختی قرص
تست ضربه (چگالی) پودر و گرانول
تست جریان پذیری پودر و گرانول

جهت مشاوره تماس بگیرید

09109694882