شرکت الکترو فارمد آذین گستر

تصویردستگاه تست انحلال قرص ۶ وسل

دستگاه تست انحلال قرص 12 وسل 2 موتوره

دستگاه تست زمان باز شدن ( فروپاشی ) قرص

دستگاه تست فرسایش قرص

دستگاه تست سختی قرص

دستگاه تست سختی قرص پرتابل

دستگاه تست جریان پذیری پودر و گرانول

دستگاه تست چگالی ( دانسیته ) پودر و گرانول

جهت مشاوره تماس بگیرید

09109694882